Cestičky

Banner

Přihlášení

Podporují nás

Aktivity Hnutí Brontosaurus Podluží, základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Vlkani a základního článku Hnutí Brontosaurus Brďo Ayhuazca jsou celoročně podporovány Jihomoravským krajem. Děkujeme za podporu.

Dekorace - lístky

ZČ HB BRĎO Vlkani

O nás

Vlkani jsou, co do oblasti Podluží, nejstarším článkem Hnutí Brontosaurus, který vznikl 2. listopadu v roce 1992. Jeho činnost navázala na dlouholetou existenci oddílu, který působil při Pionýru. Jeho přírodovědné založení jej tak nasměrovalo do náruče Brontosaura, zatímco z dřívější organizace zdědil táborovou základnu a zázemí klubovny v Mikulčicích.

vlkani

Článek postupně rostl, jak se zvětšovaly počty oddílů a dětech v nich a také příznivců, kteří se připojovaly k činnosti, která se rozrostla kromě oddílovek, výprav a táborů také o brigády v PR Skařiny a pozdějším PP Mikulčický luh, oslavy Dne Země, sázení stromků v parku Břízky u klubovny a další a další akce z nichž mnohé jsou v celoročním programu přítomny dodnes. Když už začaly být Mikulčice malé, expandoval i do okolních obcí a vznikly tak oddíly v Lužicích a Moravské Nové Vsi. Náš článek tak začal působit výrazně na regionální úrovni, neboť jsme navázali spolupráci s tehdy nově vzniklým Centrem ekologické výchovy Dúbarav v Hodoníně a udržovali také dobré vztahy s DDM ve Strážnici.

vlkani3

Naše činnost

Dnes stejně jako dřív jsou základem naší činnosti pravidelné schůzky a výpravy oddílů a klubu Carpe Diem. Činnosti, které přímo nesouvisí s oddíly od nás postupně přebírá ZČ HB Uroboros a RC HB Podluží, nicméně my se snažíme i nadále na jejich realizaci spolupracovat a přispět.

Mezi naše vlastní nejvýznamnější akce během roku patří Klondike, neboli zlatokopecké odpoledne v Mikulčicích; Den Země na Valech a Setkání BRĎO; Den dětí; letní tábory; Den pro přírodní park, podzimní prázdniny, vánoční jarmarky a výprava Nadělíme zvířátkům.

Kontakty

Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani
Mikulčice 184, 696 19
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
web: www.podluzi.brontosaurus.cz

Bankovní spojení 112 034 379 / 0300

Předseda: Leona Helešicová

Hospodář: František Novotný, tel.: 603833902

Oddíl Žabičky, Lužice

kontakt na vedoucí Maruška Hůlková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , oddílovky každý pátek 15:00-16:30, celoroční hra: Robinsoni

Oddíl Ještěrky, Moravská nová Ves,

kontakt na vedoucí, Klára Vaňková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript oddílovky každý pátek 16:00-17:30

Oddíl Vlkani, Mikulčice

kontakt na vedoucí, David Kolesík, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , oddílovky každý čtvrtek 16:00-18:00, celoroční hra: Vesmírná archa

 

hlavní oddílový vedoucí:

Monika Nováková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

V roce 2018 poskytl Jihomoravský kraj dotaci ve výši 83500 Kč na realizaci projektu Obnova a doplnění vybavení klubovny v Mikulčicích.

© 2010 ZČ HB BRĎO Ayhuazca, RC Podluží, ZČ HB BRĎO Vlkani a ZČ HB Uroboros a autoři jednotlivých článků.